PRIHODI V JUTRANJE VARSTVO

5.456.006.306.457.007.15

Učenci, ki niso vpisani v JV, naj v šolo ne prihajajo pred 7.30.

ODHODI IZ PODALJŠANEGA BIVANJA (OPB)

12.20PO POUKU, PRED KOSILOM
13.00PO KOSILU
13.30PRED PRIČETKOM URE UČENJA, KOMBI
14.20PO UČENJU
14.50 
15.15 
15.40 

Prosim, da vsako spremembo glede odhoda iz OPB pisno sporočite (beležka ali eAsistent).

V primeru, da otrok ne bo imel pisnega sporočila, bo domov odšel ob uri, ki je zapisana na prijavi.

Za nujne odhode izven predvidenih ur smo dosegljivi na  telefonski številki  041 467 375.

Vodja šole

Helena Ahačič, prof.