Interesne dejavnosti

ZAPOSLENI RAZRED INTERESNA DEJAVNOST
Maja Ahačič,  Darja Zupan 1. – 4. P Planinska skupina
Katja Hafner  1. – 4. P Ustvarjalne delavnice, Drugačna šola
Helena Ahačič 4. P Igralska skupina
Urška Frelih Meglič 1. – 4. P Pevski zbor, Pevske urice, Drugačna šola

 

INTERESNE DEJAVNOSTI, KI JIH VODIJO ZUNANJI SODELAVCI

PROGRAM IZVAJALEC UDELEŽENCI
Plesne vaje Plesni klub Tržič Učenci od 1. – 4. p.
Rokomet RK Duplje Tržič Učenci os 1. – 4. p