Organizacija

ŠTEVILO RAZREDOV
ŠTEVILO UČENCEV
ŠTEVILO ODDELKOV
JUTRANJE VARSTVO
ORGANIZIRANO PODALJŠANO BIVANJE
4
47
4
od 5. 45  do 7.40
od 11.30 do 15.40

6

16

14

11

1. p samostojen oddelek
2. p samostojen oddelek
3.p samostojen oddelek
4. p samostojni oddelek