Sodelovanje z okolico

POVEZOVANJE ŠOLE Z OŽJIM IN ŠIRŠIM OKOLIŠEM, Z DRUŠTVI, KRAJEVNO SKUPNOSTJO PODLJUBELJ IN OBČINO

 • Obisk starejših krajanov ob 90. letnici in najstarejše krajanke ob 104. letu
 • Priprava kulturno-zabavnega programa na srečanju krajanov starejših od 75 let
 • Kulturni program na srečanju članov Društva izgnancev Tržič
 • Izdelava vabil in novoletnih voščilnic za člane KO RK Podljubelj
 • Priprava in organizacija novoletnega programa za podljubeljske otroke, stare od 2 let do vključno 5. razreda
 • Predstavitev otroške ustvarjalnosti na kulturni prireditvi v dvorani Podljubelj »To smo mi«
 • Sodelovanje na vaških prireditvah v organizaciji KUD Podljubelj in pri snemanju filma o pokojni učiteljici Milki Ahačič
 • Otroško pustovanje na pustno soboto v dvorani Podljubelj
 • Sodelovanje v kulturnem programu na občinski prireditvi ob Dnevu državnosti na Ljubelju
 • Priprava povezovalnega programa na produkciji glasbene šole Svarun
 • Predstavitev šole na strokovnem posvetu podružničnih šol Slovenije
 • Sodelovanje v skupnem vzgojno izobraževalnem dnevu z zamejskimi Slovenci- učenci iz Bračana, Italija in z učenci iz Ljudske šole Celovec
 • Obeležitev 124 letnice šole v podljubeljski dolini
 • Predstavitev šole in dela bodočim prvošolčkom in njihovim staršem na obisku v juniju
 • Vključevanje v zbiralne akcije papirja, zamaškov in kartuš-dohodek za šolski sklad
 • Vključevanje v zbiralne akcije rdečega križa
 • Sodelovanje pevskega zbora na območnem srečanju otroških in mladinskih pevskih zborov
 • Sodelovanje igralske skupine na območnem srečanju otroških in mladinskih skupin
 • Priprava programa za goste podružnične šole Podljubelj
 • Kulturni program na vaški komemoraciji