Zaposleni

UČITELJICE 2019/20

Razred Odd. Št. uč. Št.
m
Št.
ž
Razrednik
1 P 16 8 8 MAJA AHAČIČ
2 P 14 10 4 URŠKA FRELIH MEGLIČ
3 P 10 5 5 KATJA HAFNER
4 P 11 6 5 HELENA AHAČIČ
Skupaj 4 51 29 22
OPB  51  29  22


OSTALI UČITELJI

KATJA MARKELJ TJA – 4. p.
DOMINIKA PIRJEVEC TJA – 1. – 3. p.
JANJA MEGLIČ Druga učiteljica v 1.r


UČITELJI JUTRANJEGA VARSTVA

IME IN PRIIMEK UČILNICA
MAJA AHAČIČ 8
INES WOLF 8
DOMINIKA PIRJEVEC 8
DARJA ZUPAN 8
GORAZD ČERNILEC 8


UČITELJI PODALJŠANEGA BIVANJA

IME IN PRIIMEK RAZRED
KATJUŠA PERNUŠ OPB 1
DARJA ZUPAN OPB 2
GORAZD ČERNILEC OPB 2
KATJA HAFNER OPB 2
URŠKA FRELIH MEGLIČ OPB 2
KLEMEN KOS OPB 2

 

 OSTALI DELAVCI

TJUŠ ALJANČIČ spremljevalec učenki v 1.r
ALENKA PRAPROTNIK gospodinja
GORAN PEHARC hišnik
IGOR KRIŽNAR/ FRANCI PAPLER hišnik