Na tržnici v BTC Ljubljana smo učitelji in učenci pevskega zbora Lom predstavljali projekt Srce: z izdelki na stojnicah, s pesmijo na odru in z dobro voljo med obiskovalci.