Boštjan Završnik podljubeljske učence enkrat tedensko trenira rokomet.