Interesne dejavnosti

ZAPOSLENI RAZRED INTERESNA DEJAVNOST
Klemen Kos, Neža Dovžan 1. – 5. P Planinska skupina
Katja Hafner  1. – 5. P Drugačna šola
Helena Ahačič 4. P, 5. P Igralska skupina
Urška Frelih Meglič 1. – 5. P Pevski zbor, Pevske urice,