Organizacija

ŠTEVILO RAZREDOV
ŠTEVILO UČENCEV
ŠTEVILO ODDELKOV
JUTRANJE VARSTVO
ORGANIZIRANO PODALJŠANO BIVANJE
5
41
4
od 6. 15  do 7.40
od 11.30 do 15.40
 

20

8

6

14

 
1. P, 2.P kombiniran oddelek
3.P samostojen oddelek
4. P samostojni oddelek

5. P samostojni oddelek