Organizacija

ŠTEVILO RAZREDOV
ŠTEVILO UČENCEV
ŠTEVILO ODDELKOV
JUTRANJE VARSTVO
ORGANIZIRANO PODALJŠANO BIVANJE
4
45
4
od 6. 00  do 7.40
od 11.30 do 15.30

15

16

14

1. p, 2.p kombiniran oddelek
3.p samostojen oddelek
4. p samostojni oddelek