Sodelovanje z okolico

POVEZOVANJE ŠOLE Z OŽJIM IN ŠIRŠIM OKOLIŠEM, Z DRUŠTVI, KRAJEVNO SKUPNOSTJO PODLJUBELJ IN OBČINO

 • Priprava kulturno-zabavnega programa na srečanju krajanov starejših od 75 let
 • Izdelava vabil in novoletnih voščilnic za člane KO RK Podljubelj
 • Priprava in organizacija novoletnega programa za podljubeljske otroke, stare od 2 let do vključno 5. razreda
 • Predstavitev otroške ustvarjalnosti na kulturni prireditvi v dvorani Podljubelj »To smo mi«
 • Predstavitev šole na strokovnem posvetu podružničnih šol Slovenije
 • Sodelovanje v skupnem vzgojno izobraževalnem dnevu z zamejskimi Slovenci- učenci iz Bračana, Italija in z učenci iz Ljudske šole Celovec
 • Vključevanje v zbiralne akcije papirja, zamaškov in kartuš-dohodek za šolski sklad
 • Vključevanje v zbiralne akcije rdečega križa
 • Sodelovanje pevskega zbora na območnem srečanju otroških in mladinskih pevskih zborov
 • Sodelovanje igralske skupine na območnem srečanju otroških in mladinskih skupin
 • Priprava programa za goste podružnične šole Podljubelj