Tekmovanja

UDELEŽBA NA NATEČAJIH, RAZPISIH, TEKMOVANJIH

Vrsta udeleženci Kje se izvaja
Čisti, zdravi in lepi zobje 2. – 4. p v šoli
Matematični kenguru po prijavah učencev v šoli
Cici vesela šola 1., 2., 3. p v šoli
Bralna značka vsi učenci v šoli
Devovo priznanje vsi učenci v šoli
Za pridobitev planinskih priznanj ringa raja in mladi planinec člani planinske skupine v šoli
Zlati sonček 1.,2., 3. p v šoli
Območno srečanje gledaliških skupin 4. p Kulturni center Tržič
Cankarjevo tekmovanje – Mehurčki po prijavah učencev v šoli
Kresnička po prijavah učencev v šoli