Tekmovanja

UDELEŽBA NA NATEČAJIH, RAZPISIH, TEKMOVANJIH

Vrsta udeleženci Kje se izvaja
Čisti, zdravi in lepi zobje 3. – 5. P v šoli
Matematični kenguru po prijavah učencev v šoli
Cici vesela šola 1., 2., 3. P v šoli
Bralna značka vsi učenci v šoli
Devovo priznanje vsi učenci v šoli
Zlati sonček 1.,2., 3. P v šoli
Območno srečanje gledaliških skupin 4. P, 5. P Kulturni center Tržič
Cankarjevo tekmovanje – Mehurčki po prijavah učencev v šoli
Naravoslovna kresnička po prijavah učencev v šoli