Zaposleni

UČITELJI 2020/21

Razred Odd. Št. uč. Št.
m
Št.
ž
Razrednik
1., 2. P 15 11 4 URŠKA FRELIH MEGLIČ, KLEMEN KOS
3. P 16 8 8 KATJA HAFNER
4. P 14 10 4 HELENA AHAČIČ
Skupaj 4 45 29 16
OPB 45 29 16


OSTALI UČITELJI

REBEKA ZUPAN TJA – 1. – 4. p.


UČITELJI JUTRANJEGA VARSTVA

IME IN PRIIMEK UČILNICA
DARJA ZUPAN 8
REBEKA ZUPAN 8


UČITELJI PODALJŠANEGA BIVANJA

IME IN PRIIMEK RAZRED
KLEMEN KOS OPB 1, 2
REBEKA ZUPAN OPB 3
TJAŠA ŠMID OPB 4

 

 OSTALI DELAVCI

TJUŠ ALJANČIČ spremljevalec učenki v 3.r
ALENKA PRAPROTNIK gospodinja
GORAN PEHARC hišnik
 FRANCI PAPLER hišnik